Važení, pred vami sa nachádza informatívny portál Miestneho spoločenstva Kysáča. Tu si môžete prečítať informácie týkajúce sa našej dedine (o Miestnom spoločenstve, škole, cirkve, združeniach, Dome smútku…), taktiež najdôležitejšie informácie z miesta Nový Sad – kalendár udalostí, o platných súbehoch, atdˇ. Stránka sa bude aktualizovať a obohacovať novými informáciami a správami, pravdaže, aj s vašou pomocou. Všetky sugestie, návrhy, fotky a informácie možete zaslať na mailovu adresu:info.mzkisac@gmail.com

S úctou, Ján Pálik

podpredseda Rady MS Kysáč