Амбуланта

Словачка 49                 827-286

Амбуланта,прва помоћ

Коларова 7                    827-062

Зубна амбуланта

Словачка 49                827-290

Апотека

Словачка 49                827-034

Полицијска станица Кисач

Словачка 43                827-855

Ватрогасни дом

Словачка 43                827-467

Месна канцеларија

Словачка 10                827-011

Месна заједница

Словачка 10                827-063

ПТТ пошта

Др.Јанка Гомбара  95             827-002

Железничка станица

Железничка бб             827-627

Вртић „ЛИЕНКА“

Железничка 1                 828-031

ОШ „ЉУДОВИТ ШТУР“

Железничка 3                 827-015

Евангеличка црква а.в.

Др.Јанка Гомбара 102          827-007

Евангеличка методистичка црква

Др.Јанка Гомбара 24          828-139

Српска православна црква

Словачка 57              827-991

Бензинска пумпа

Др.Јанка Гомбара бб          827-022

Јавор

Јаношикова 1              827-018

Културни центар Кисач

Словачка 20-22       827-642

Земљорадничка задруга

Железничка 2              828-022

ФК „ТАТРА“

Војвођанска 104       828-075

Библиотека „Михал Бабинка“

Словачка 20            829-136

Ловачко друштво „Бажант“

Словачка бб         828-475

Капела

Словачка бб          064/181-02-50