23.02.2017 – 14:56

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

09.02.2017 – 11:55

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, КОЈA СВОЈИМ РАДОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У ГРАДУ НОВОМ САДУ

09.02.2017 – 10:37

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

09.02.2017 – 10:33

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2017. ГОДИНИ

09.02.2017 – 10:26

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ЦИЉУ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ У УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ У 2017. ГОДИНИ

09.02.2017 – 10:23

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

09.02.2017 – 10:20

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

07.02.2017 – 13:39

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2017. ГОДИНУ

12.01.2017 – 14:23